Keuringen Aanvragen
Loading...

Elektriciteitskeuring

Voor uw eigen veiligheid

Voor uw eigen veiligheid 

Uit verschillende studies blijkt dat ca. 20% van de woningbranden veroorzaakt worden door fouten en mankementen in elektrische installaties.

Brand is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven waarbij meestal alle bezittingen verloren kunnen gaan of erger nog gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers kunnen vallen.

Naast brandgevaar kunnen deze fouten ook aanleiding geven tot elektrocutie. 

Bij een keuring komen dergelijke mankementen aan het daglicht. Zo kan u de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om uw installatie in orde te brengen en een gevaarlijke situatie voor uw en uw geliefden uitsluiten. 

 

Keuring van uw elektrische installatie (Nieuwe AREI boek 1)

De keuringsexperts van BelgateQ voeren wettelijk verplichte controles uit op nieuwe of bestaande elektriciteitsinstallaties van residentiële gebouwen, zoals gestipuleerd in het boek 1 van AREI.

Wanneer is een keuring verplicht?

Elke elektrische installatie moet door een erkend keuringsorganisme gekeurd worden volgens Boek 1 :

 • bij indienststelling van een huishoudelijke elektrische installatie
 • na een belangrijke wijziging of uitbreiding van een huishoudelijke elektrische installatie

Een dergelijke keuring is geldig voor 25 jaar, tenzij er wijzigingen worden aangebracht aan de installatie. 

Verder zijn controlebezoeken verplicht :

 • bij verzwaring van de aansluiting van een huishoudelijke installatie van voor 1981
 • bij verkoop van een huishoudelijke installatie van voor 1981
 • bij aankoop van een huishoudelijke installatie van voor voor 1981

Wanneer de installatie niet in orde is ( of een negatief keuringsverslag heeft), dient er na de nodige aanpassingswerken de installatie herkeurd worden. 

Hoe verloopt een controlebezoek  

Elke elektrische installatie op lage of zeer lage spanning zoals bepaald in hoofdstuk 6.4. boek 1 AREI moet ter plaatse aan een controlebezoek onderworpen wordenndoor een erkend organisme zoals BelgateQ.

Het controlebezoek heeft betrekking op het behoud van de overeenstemming met de voorschriften van boek 1 van AREI. De elektrische installatie moet buiten spanning kunnen worden gesteld gedurende het controlebezoek.

Het controlebezoek bevat:

 • de administratieve controles

 • de visuele controles

 • de controles door beproeving

 • de controles door meting

Wat moet u voorzien als eigenaar of installateur

Van elke installatie die moet onderworpen worden aan een controlebezoek moeten volgende documenten ter beschikking worden gesteld aan de keuringsinspecteur van BelgateQ : 

 • ééndraadschema
 • situatieschema
 • EAN nummer van de meter

Zonder deze documenten kan een keuring helaas niet geldig plaatsvinden.  Als leidraad kan u bij de downloads van deze website voorbeelden vinden van een ééndraadschema en een  situatieschema.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om even te bellen of mailen (info@belgateq.be) .