Energieprestatiecertificaat (EPC)

Als door de overheid erkende energiedeskundigen type A, voeren de BelgateQ deskundigen een nauwkeurige doorlichting uit betreffende de energiewaardes van residentiële gebouwen op de koop- of huurmarkt. Dit is verplicht is conform het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 houdende de invoering van het energiecertificaat.

De keuringsinspecteurs van BelgateQ beschikken over de nodige vergunningen en accreditaties die vereist zijn om een energieprestatiecertificaat op te stellen.

Deze activiteiten staan onder controle van en zijn erkend door het Vlaams Energie Agentschap (VEA).

 

Uw EPC bevat een schat aan informatie en advies

 

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is, rekening houdend met de opbouw en de installaties. Afhankelijk van het type gebouw of het gebruik van het gebouw is de opmaak en inhoud van het EPC verschillend. 

Het EPC geeft daarnaast een inzicht in de energieprestatie van een gebouw met informatie over hoe de gevels, daken en vloeren zijn geïsoleerd, welke beglazing geplaatst werd en welke installaties voor ventilatie, verwarming, koeling, warm water, eventueel verlichting en hernieuwbare energie aanwezig zijn.

Dankzij de toegekende label of energiescore is in één opslag duidelijk wat de energetische toestand is van een woning, appartement of klein niet-residentieel gebouw.  Bovendien staat op elk EPC aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken. Hoe zuiniger een gebouw, hoe voordelig voor uw portemonnee.