Gaskeuringen

 

Voortaan kan je bij BelgateQ gaskeuringen laten uitvoeren, 

De installatie wordt gekeurd volgens de geldende interne procedure
BTQEDU-GAS en normen: NBN D 51-003:2010 // NBN D 51-003/A1:2014NBN D 51-004:1992 // NBN D 51-004/A1:2003 // NBN B 61-002:2006//NBN B 61-002:2006/AC:2016 // NBN B 61-002:2006/AC:2017

d.w.z. dat de installatie moet voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd en dat deze bij controle aan de gestelde eisen moet voldoen, en d.m.v. afpersen geen lekkage mag vertonen.

Het conformiteitsattest wordt pas verleend als aan bovenstaande eisen is voldaan.

Voordat u de installatie ter keuring aanbiedt is het zinnig om kennis te nemen van de eisen om te zien of de installatie aan alle eisen voldoet of vraag een check-up bij uw professionele installateur..