Keuringen Aanvragen
Loading...

Verwarmingsaudit

Voor uw eigen veiligheid

Verplichte verwarmingsaudit voor cv-installatie die ouder is dan 5 jaar

 

 

Wat is een verwarmingsaudit

 

Een verwarmingsaudit is een onderzoek van de gehele centrale verwarmingsinstallatie waarbij het rookgasrendement en verbruik worden genoteerd. Met zo'n meting wordt het nieuwe ketelvermogen bepaald bij vervanging van een stookinstallatie. Aan de hand van zo'n audit kan de eigenaar een significante energiebesparing realiseren. Ook wordt naar het rendement gekeken en beslist of de grootte van de ketel past bij de verwarmingsbehoeften van het gebouw. Kortom een auditrapport is het hulpmiddel bij uitstek om de gebruiker van een verwarmingsinstallatie te overtuigen zijn/haar installatie te verbeteren. 

 

Wie voert deze uit

Wie deze audit uitvoert is afhankelijk van de situatie

 • een erkende technicus vloeibare brandstof voor de installatie die stookolie verbruikt,
 • een erkende technicus gasvormige brandstoffen voor een gastoestel,
 • een energiedeskundige type B in het kader van een Energieaudit van een woning (EAP),
 • een erkende technicus verwarmingsaudit voor een installatie boven 100 kW,
 • een erkende technicus verwarmingsaudit voor alle installaties met 2 of meer ketels,
 • een erkende technicus verwarmingsaudit voor de toestellen op vaste brandstoffen
 • een erkende technicus verwarmingsaudit voor de biobrandstoffen.

 

BelgateQ is bevoegd om al deze audits uit te voeren. 

 

Wanneer is het rekeninstrument van toepassing

 • op elke centrale verwarmingsinstallatie ouder dan 5 jaar,
 • bij elke installatie met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 20 kW
 • bij elke installatie met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen van kleiner of gelijk aan 100 kW,
 • bij elke installatie die vloeibare brandstof verbruikt,
 • bij elke installatie die gasvormige brandstoffen verbruikt,
 • bij elke installatie die met maximum één ketel is uitgerust.