Waterkeuring

Water is een onmisbaar deel van een woning of pand.  Deze watertoevoer wordt geregeld via de waterinstallatie, die een belangrijk onderdeel vormt van de watertoevoer.

 

Bij verkeerde keuze van materialen, verkeerde installatie van apparaten of slecht onderhoud, ondeskundige plaatsing, kunnen problemen ontstaan. De kwaliteit van het water kan verminderen. Om lekken of onveilige situaties te voorkomen dient u waterinstallatie gekeurd te worden.

 

Verplichte keuring van de waterinstallatie bij nieuwbouw en renovatie

 

De keuring is sinds 2011 verplicht voor de binneninstallatie, en vanaf 2021 ook voor de installatie tweedecircuitwater en de niet-aangesloten binneninstallatie.

De keuring moet gebeuren bij:

 • nieuwbouw, vóór de eerste ingebruikname
 • renovatie van de installatie
 • belangrijke wijzigingen in de binneninstallatie (bijv. plaatsen van een waterontharder, drukverhogingsinstallatie, brandblusinstallatie, zwembad met verwarming, regen- of grondwatersysteem ...).

 

Wat moet er geplaatst zijn voor de keuring 

Een binneninstallatie is maar klaar voor keuring als minstens de volgende toestellen geplaatst en aangekoppeld zijn op de waterleiding en voorzien zijn van de nodige beveiligingen:

 • centrale beveiliging aan het begin van uw installatie
 • alle toestellen voor warmwaterproductie
 • centrale verwarming
 • toilet
 • bad en/of douche met kranen
 • keukenkraan
 • lavabo met kranen
 • bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater (regenwater of putwater).

Hoe verloopt een waterkeuring

 

BelgateQ is een door Aquaflanders erkende waterkeuringsorganisme voor heel Vlaanderen. 

Tijdens deze keuring gaat de keurder van BelgateQ gaat na of de binneninstallatie aangelegd is volgens de meest recente uitgave van het 

 

De keuring kijkt na of  het water uit je waterinstallatie niet kan terugstromen naar het openbaar waternetwerk. Er wordt ook gekeken of je installatie veilig is en of je het water veilig gebruikt.

 

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of:

 • je water niet kan terugstromen naar het openbaar waternetwerk
 • je water niet kan terugstromen in de (al dan niet aangesloten) binneninstallatie. Afvalwater of water uit je CV-ketel dat terugstroomt kan slecht zijn voor je gezondheid.  
 • je waterstromen gescheiden zijn
 • alles volgens de voorschriften geïnstalleerd is
 • je de verschillende soorten water juist gebruikt 

 

Verder controleert onze BelgateQ keurder of de installatie gebruiksconform en conform is voor aansluiting.

 • Conform voor aansluiting wil zeggen dat je water niet kan terugstromen naar het openbaar waternetwerk. 
 • Gebruiksconform betekent dat je water niet kan terugstromen in of naar de (al dan niet aangesloten) binneninstallatie en dat je tweedecircuitwater veilig gebruikt ( dus niet om te drinken, koken, af te wassen, douchen …).  

Bevoegdheden

Na de keuring krijgt u uw keuringsattest in uw mailbox . Er zijn 3 mogelijkheden.  Uw installatie is

 • conform dwz uw water kan aangesloten worden
 • conform, doch een bijkomende keuring is verplicht
 • niet-conform dwz herkeuring is noodzakelijk na de nodige aanpassingen

 

Klachten

Bent u ontevreden over een keuring uitgevoerd door onze keurder? U kan onze klachtenformulier invullen die u onder de rubriek "downloads" kunt downloaden of u kan u via de website van AquaFlanders  (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.” Aquaflanders is eindverantwoordelijke voor de waterkeuringen.

meer info www.vlaanderen.be