Keuring zonnepanelen conform boek 1 AREI  

 

Zonnepanelen zijn enorm populair. Deze duurzame oplossing voor energie maakt dan ook dat eens je panelen er staan, de zon gratis energie voor je opwekt, zonder vervuilende uitstoten. Het heeft weinig onderhoud nodig, ondergaat amper slijtage en is een opwaardering van uw woning/eigendom. 

Voor uw veiligheid is het wettelijk vereist dat deze installatie op laagspanning niet alleen deskundig moet worden geplaatst maar ook gekeurd  door een erkend keuringsorganisme. 

Toepassingsgebied

De algemene voorschriften van de andere delen van boek 1 van AREI zijn van toepassing op de bijzondere installaties en ruimten behandeld in hoofdstuk 7.112. De voorschriften van dit hoofdstuk vullen deze algemene eisen aan.

De bijzondere voorschriften van dit hoofdstuk zijn van toepassing op huishoudelijke fotovoltaïsche installaties op laagspanning (≤ 10 kVA)

 

Specifieke maatregelen

De volgende specifieke maatregelen zijn van toepassing:

 • het ter beschikking te houden van ieder betrokken persoon voor raadpleging de vermelde elementen in afdeling 9.1.2. inzake de huishoudelijke fotovoltaïsche installaties op laagspanning;

 • de markering van de gelijkstroomgeleiders en de actieve wisselstroomgeleiders;

 • de aanwezigheid van waarschuwingsborden die de gevaren van de elektriciteit aanduiden, aangevuld met de volgende vermeldingen: “ Niet onderbreken bij belasting” en “Elektrische installatie altijd onder spanning” of hiermee equivalent, op oordeelkundig gekozen plaatsen aangebracht;

 • de aarding, behalve indien verboden door de fabrikant, van het metalen raam van de PV-modules en hun

  structuur door een beschermingsgeleider van een doorsnede ten minste equivalent met deze van de be- schermingsgeleider van de AC voeding, met een minimum doorsnede gelijk aan:

  • 2,5 mm2 wanneer de geleiders mechanisch beschermd zijn;

  • 4 mm2 wanneer de geleiders niet mechanisch beschermd zijn.

 Beproevingen en metingen

 • Bij de gelijkvormigheidscontrole of het controlebezoek van een huishoudelijke fotovoltaïsche installatie op laagspanning, omvatten de beproevingen en de metingen, die worden uitgevoerd door het erkend organisme ook:
 • de onderbreking van het scheidingssysteem wanneer er geen netspanning is (minder dan 5 seconden) en de afwezigheid van de fotovoltaïsche productie op het net zolang de spanning op het net niet opnieuw aanwezig is;

   

 • de automatische onderbreking van de voeding in het kader van de bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking:

  1. controle van de werking van de differentieelstroominrichting via de eigen testinrichting;

  2. controle van de foutlussen en de correcte aansluiting van de differentieelstroominrichting via de opwekking van een foutstroom van ten minste een maal de nominale gevoeligheid van het toestel.

Het verslag van een PV-keuring

Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole of het controlebezoek van een huishoudelijke fotovoltaïsche installatie moet ook de volgende gegevens bevatten:

 • het aantal en het nominaal vermogen van de geplaatste zonnepanelen;

 • het aantal, type, serienummer en maximaal a.c.-vermogen van de geplaatste omvormer(s).

 

In de downloads treft u een voorbeeld van een PV aan